objava podmjera-6.1

GORSKI KOTAR – Demografska obnova opustošenih ruralnih područja republike Hrvatske, jedan je od važnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja. Kako bi se potaknuo ostanak mladih u ruralnim područjima odnosno njihov povratak iz gradova, nužno je osigurati primjerene životne i radne uvjete.

Cilj ove operacije je razvoj i promicanje mladog i inovativnog poljoprivrednog sektora kao i zapošljavanje izvan poljoprivrednih zanimanja.

Ova operacija pridonosi generacijskoj obnovi poljoprivrednog gospodarstva, što će utjecati na održivi razvoj i ukupno povećanje društvene i ekonomske vitalnosti ruralnih područja, što je preduvjet za veću produktivnost rada u poljoprivredi i brži razvoj gospodarstva.
Sa radionice za LAG-ove održane u Zagrebu, od predstavnika Ministarstva poljoprivrede dana je informacija da će podmjera 6.1. krenuti 27.rujna 2015.godine.

Korisnici:
o Osobe starosti 18 – 40 godina, koje posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva).
o Poljoprivredno gospodarstvo za koje se traži potpora u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripadati ekonomskoj veličini u rasponu od 8.000 do 49.999 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
o Unutar ove potpore prihvatljive su sve djelatnosti poljoprivredne proizvodnje sukladno Zakonu o poljoprivredi:
o kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
o kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu
o podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
o građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
o kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
o kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Financiranje:
o Iznos potpore: 50.000 EUR
o Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova

SPONZORIRANI ČLANAK

Oglasi