Žtš moravice

 

MORAVICE – Odabir adekvatne srednje škole i obrazovnog programa koji će biti u skladu s interesom, sposobnostima, vrijednostima i motivacijom učenika smatra se izuzetno značajnom životnom odlukom.

Učenici se unutar Željezničke tehničke škole Moravice mogu obrazovati za četverogodišnja strukovna zanimanja po novom strukovnom kurikulumu

– tehničar za mehatroniku

 -tehničar za računalstvo

-ekonomist

ili za zanimanja kao što je

-CNC operater

-željeznički prometni radnik

čiji se programi realiziraju kroz tri godine.

ŽTŠ Moravice posjeduje brojne karakteristike koje ju čine kvalitetnim odabirom za buduću odgojno-obrazovnu ustanovu svake mlade osobe koja je voljna usvajati primjenjiva, konkretna i praktična znanja te vještine i odgovornost u obavljanju školskih obveza pri čemu se koristi kritičko promišljanje, suradnja i timski rad.

Zadatak djelatnika škole jest svakodnevno poticanje cjelovitog razvoja učenika kao osobe, stoga se ne zanemaruju niti odgojni aspekti koji se ostvaruju kroz niz edukativno-preventivnih radionica i brojnih izvannastavnih aktivnosti koje pozivaju na aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena što je posebno vidljivo u radu učeničkog doma koji djeluje u sklopu škole.

Poseban naglasak valja staviti na područja kao što su nastavnički kadar te materijalno-tehnička opremljenost škole na kojoj se u proteklih nekoliko godina kontinuirano i predano radi.

Smjer djelovanja ŽTŠ Moravice može se iščitati iz njezine vizije koja sugerira postojanje temeljnih ciljeva čije je ostvarenje nužnost u okvirima suvremenih potreba tržišta rada.

Riječ je o uporabi IKT-a te druge didaktičko-edukativne tehnologije kojom se osigurala postepena tranzicija iz tradicionalne na digitalnu i modernu nastavu što omogućava razvoj digitalne kompetencije naših učenika koja je temeljni preduvjet za podizanje razine zapošljivosti buduće radne snage.

Inicijativa koju mlade osobe, u potrazi za ispravnim izborom obrazovnog programa i ustanove u cjelini mogu smatrati atraktivnom jest poticanje učeničke mobilnosti, razmjene iskustava, usavršavanja stranih jezika, upoznavanja novih i drugačijih kultura što naša škola provodi kroz sudjelovanje u različitim oblicima međunarodnih projektnih aktivnosti koje omogućavaju prethodno navedeno (Erasmus+).

Kvalitetom i odgovornošću do znanja, za bolje i sigurnije sutra“ moto je kojim se vode svi djelatnici ŽTŠ Moravice, a koji u nekoliko riječi sumira ono što se od ove ustanove može očekivati stoga pozivamo sve učenike koji se nalaze pred donošenjem odluke o izboru srednje škole, koja se s punim pravom može smatrati životnom prekretnicom, da svoje povjerenje ukažu upravo našoj školi.

 

ravnatelj , Borivoj Dokmanović dipl.ing

Dokmanović

Oglasi