VRBOVSKO/MORAVICE – Dječji vrtić Bambi objavio je Javnu objavu za upis djece u  vrtić u Vrbovskom i Područni odjel u Moravicama za pedagošku 2019./2020. godinu:

 Temeljem Odluke Upravnog  vijeća  Dječjeg vrtića “Bambi”Vrbovsko na svojoj 29.sjednici  od 30.04.2019. godine objavljuje:

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ “BAMBI” VRBOVSKO I PO MORAVICE

ZA PEDAGOŠKU 2019/2020. GODINU

1.  Zahtjevi za nastavak korištenja usluga ( dosadašnji korisnici usluga) podnose se od 03.06.2019. do 14.06. 2019.g.

2. Prijave za novoupisanu djecu podnosese od  03.06.2019 .godine do zaključno 14.06.2019. godine u prostorijama Dječjeg vrtića “Bambi”Vrbovsko i Područnog odjela Moravice, svakog radnog dana u vremenu od 08.00. do 15.00. sati.

Prijave za upis djece podnose roditelji za djecu od 3 godine starosti do polaska u školu u programe:

 • redoviti cjelodnevni 9 – satni program
 • poludnevni 6 satni program
 • obvezni program predškole za djecu rođenu od 1.04.2013.do 31.03.2014.
 • za polaznike programa predškole isto obavezan  lječnički pregled

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Plana i Pravilnika o upisnom postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić “Bambi” Vrbovsko i PO Moravice.a preuzima se u  matičnom vrtiću ili na mrežnim stranicama www.vrtic-bambi.hr  i  ( izjava o ovlaštenoj osobi koje mogu dovoditi i odvoditi dijete).

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u Zahtjevu za upis.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u vrtić.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, Ugovor o pružanju usluga ,Izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete u vrtić i iz vrtića, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja programa.

Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića i mrežnim stranicama dječjeg vrtića  24.06.2019.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana  objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno u matični ili područni vrtić.

Sve obavijesti vezane za upis mogu se dobiti na telefon 875-014 svakog radnog dana od 08.00 do  15.00 sati.

Predsjednica upravnog vijeća: Gordana Božić

Ravnatelj: Diana Tkalčević

PLAĆENI OGLAS: Počinje 03.06.2019. – završava: 24.6.2019.

                                           
Oglasi