MORAVICE – Svake godine učenici aktiva elektrotehnike i računalstva sudjeluju u ostvarenju jednog projekta koji ostaje kao vrijedno dobro u prostorima škole a korist je i lokalnoj zajednici . Prošle godine je to bila mini meteorološka postaja koja već godinu dana vrijedno sprema podatke o temperaturi i tlaku zraka u Moravicama.

Projekt video zida

Ove godine učenici su radili na projektu video zida, tj. video displeju za prikaz različitih podataka: obavijesti, slika niže rezolucije, reklamnih poruka. Video zid se u današnje doba uglavnom prodaje kao gotov – integrirani proizvod koji je spreman za prikaz različitih sadržaja. Ovaj projekt je započeo praktički od nule, te se korak po korak, izgrađivao kao cjelovito rješenje. To je uključivalo mnoge aktivnosti, od ideje, načina realizacije, traženja odgovarajućih softverskih rješenja, uz zadani hardver, te slične aktivnosti vezane uz inovaciju i uradi sam aktivnosti. (DiY).

Zid od 5×3 osnovnih matričnih displeja

U ovom projektu, nabavom 15 osnovnih matričnih displeja rezolucije 64×32 RGB točaka,  izrađivao  se video zid sastavljen od 5×3 osnovnih matričnih displeja, što čini ukupnu rezoluciju od 320×96 točaka u boji.

Projekt je ostvaren osmišljavanjem i izradom svih dijelova video zida a to su:

– Montaža matričnih elemenata na čvrstu podlogu

– Proračun i montaža ožičenja

– Proračun i nabava istosmjernog napajanja napona 5V i struje 90 A

– Priprema softvera na Raspberry Pi računalu za upravljanje video zidom

– Testiranje i priprema za montažu na predviđenoj lokaciji

– Osmišljavanje upravljanja sadržaja video zida tehnikom IoT-a (Internet stvari)

Zbog Covid-19 pandemije preostalo je samo izrađeni  video zid postaviti na predviđeno mjesto a to planiramo u parku ispred škole

Točno vrijeme te tlak zraka i temperatura zraka

U prvoj fazi, video zid će pokazivati točno vrijeme te trenutačni tlak zraka i trenutačnu temperaturu zraka u Moravicama. Te podatke video zid automatski preuzima od mini meteorološke postaje postavljene na sjevernoj strani škole. U sljedećim fazama rada osmislit će se zahtjevniji prikazi različitih sadržaja, a što se kani napraviti  u novoj školskoj godini.

Poziv na upise

Pozivamo učenike osmih razreda da upišu u našoj školi zanimanja Tehničar za mehatroniku i Tehničar za računalstvo te da sudjeluju u izradi projekata u našem aranžmanu Škole za život .

Ravnatelj Borivoj Dokmanović , dipl. ing

PLAĆENI OGLAS