ŽTŠ

MORAVICE – Odabir adekvatne srednje škole i obrazovnog programa koji će biti u skladu s interesom, sposobnostima, vrijednostima i motivacijom učenika smatra se izuzetno značajnom životnom odlukom.

Učenici se unutar Željezničke tehničke škole Moravice mogu obrazovati za četverogodišnja strukovna zanimanja po novom strukovnom kurikulumu:

– tehničar za mehatroniku

-tehničar za računalstvo

-ekonomist

 ili za zanimanja kao što je

-CNC operater

-željeznički prometni radnik

čiji se programi realiziraju kroz tri godine.

ŽTŠ Moravice posjeduje brojne karakteristike koje ju čine kvalitetnim odabirom za buduću odgojno-obrazovnu ustanovu svake mlade osobe koja je voljna usvajati primjenjiva, konkretna i praktična znanja te vještine i odgovornost u obavljanju školskih obveza pri čemu se koristi kritičko promišljanje, suradnja i timski rad.

Zadatak djelatnika škole jest svakodnevno poticanje cjelovitog razvoja učenika kao osobe, stoga se ne zanemaruju niti odgojni aspekti koji se ostvaruju kroz niz edukativno-preventivnih radionica i brojnih izvannastavnih aktivnosti koje pozivaju na aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena što je posebno vidljivo u radu učeničkog doma koji djeluje u sklopu škole.

Poseban naglasak valja staviti na područja kao što su nastavnički kadar te materijalno-tehnička opremljenost škole na kojoj se u proteklih nekoliko godina kontinuirano i predano radi.

Neke od pogodnosti koje škola nudi budućim osmašima koji odaberu našu školu za upis:

besplatne knjige za 1. razred za CNC operatera

– radna odjeća za praktičnu nastavu

– 200,00 kn svaki mjesec u 1. godini , donacija HAAS

– 800,00 kn stipendija LOKVE prozori – dogovor s poslodavcem

– praktična nastava se obavlja na vlastitim proizvodnim                 CNCstrojevima

– Učenički dom , 630,00 kn mjesečno

– nakon CNC operatera mogućnost nastavaka školovanja za mehatroničara

-Tehničari za mehatroniku i računalstvo dobivaju u 1.godini tablet

– za ekonomiste , tehničare za mehatroniku i računalstvo te CNCoperatere

ERASMUS program , praksa u EU , ove godine npr. Španjolska , Zaragoza

i druge pogodnosti …

Pozivamo sve učenike koji se nalaze pred donošenjem odluke o izboru srednje škole, koja se s punim pravom može smatrati životnom prekretnicom, da svoje povjerenje ukažu upravo našoj školi.

Ravnatelj

Borivoj Dokmanović dipl.ing