Oznaka: Primorsko goranska županija

Primorsko goranska županija

ZA VOLONTERSKI RAD I NESEBIČNO POMAGANJE:  Nagrađena Katarina Injić članica Volonterskog kluba Srednje škole Delnice


ŽUPANIJA – Za svoj volonterski rad i nesebično pomaganje drugima nagradom Volonter godine na razini Županije nagrađena je i jednaContinue Reading