subotnji blog

SUBOTNJI BLOG: Izumiru li Gorani?


GORSKI KOTAR – Bez obzira kad započeli raspravu, držim da ne treba jadikovati ili plakati nad našom sudbinom ili se pak romantičarski zanositi da će biti bolje, već trebamo realno ocijeniti smanjenje populacije, starenje stanovništva te racionalno djelovati na ekonomske,… Read More ›

SUBOTNJI BLOG: Tranzit bar


    GORSKI KOTAR – Uzeti ću si za pravo da Mjesnom odboru Delnice, ili pak Odboru za kulturu predložim da se razmotri nekoliko mojih prijedloga za proglašavanje pojedinih građevina, lokaliteta ili nekih drugih ljudskih rukotvorina – kulturnim dobrom lokalnog… Read More ›