politika

Mještani Jablana žele svoju samoupravu


Jablan

JABLAN – Grupa građana vrboščanskog naselja Jablan predala je Gradskom vijeću inicijativu o izdvajanju mjesta Jablan iz Mjesnog odbora Vrbovsko i osnivanju zasebnog, 9. mjesnog odbora na području grada. Tom inicijativom Gradsko vijeće je upoznao vijećnik Boris Gudac, jedan od devet potpisnika inicijativnog odbora, koji je između ostalog istaknuo da bi njihov mjesni odbor u prvom redu uvažavao interes grada Vrbovskog u cjelini te se brinu za stvaranje što boljih uvjeta za život i rad svoga mjesta u kojem djeluju dvije udruge DVD i sportsko društvo koje okupljaju mlađe članstvo a s kojima će suradnja doprinjeti boljem i kvalitetnijem radu njihova Mjesnog odbora. Međutim za takvu inicijativu o osnivanju novog Mjesnog odbora nedovoljno je samo grupa potpisanih devet građana. To je pojasnila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog Katarina Trbović ističući da inicijativu može dati Gradsko vijeće, vijeće mjesnog odbora iz kojeg se želi izdvojiti novi odbor, zatim najmanje 20 posto građana postojećeg mjesnog odbora njihove organizacije i udruženja te gradonačelnik. Stoga je Trbović Inicijativni odbor naselja Jablan uputila da sa takvim prijedlog ide preko MO-a Vrbovsko od kojeg svakako mora imati suglasnost o ocjepljenju te da to naknadno zahtjeva i izmjenu gradskog Statuta. Svoje mišljenje o toj inicijativi dao je i predsjednik Vijeća Dražen Mufić, koji podržava prijedlog mještana Jablan koje smatra aktivnim selom i koje će po osnivanju svog Mjesnog odbora biti još aktivnije i kvalitetnije. Stoga je Mufić uputio preporuku inicijativnom odboru da obavi sve pripremne radnje kako bi inicijativa bila potpuna već za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.

AUTOR: Nensi Tatar

FOTO: Nensi Tatar

%d blogeri kao ovaj: