politika

Nezavisni Dražena Mufića, Jančan i HSS predložili osnivanje Mjesnog odbora Jablan


Tako mještane Jablana uskoro, nakon što u roku od 60 dana gradonačelnik raspiše izbore, očekuje izlazak na birališta na kojima će izabrati  članove vijeća i to novog Mjesnog odbora Jablan.

VRBOVSKO – Vrbovsko je dobilo još jedan i to deveti mjesni odbor Jablan. Tako su mještani Jablana uspjeli u svojoj inicijativi pokrenutoj sredinom godine kada je devet potpisnika Gradskom vijeću Vrbovskog predložilo potrebu za odcjepljenjem iz Mjesnog odbora Vrbovskog i osnivanje zasebnog Mjesnog odbora Jablan. Podnošenjem inicjative pokrenuta je i statutarna procedura po kojoj je između ostalog svoju suglasnost za odcjepljenjem Jablana trebao dati MO Vrbovskog. Međutim MO Vrbovsko o tome se očitovao negativno ističući u obrazloženju da je devet članova incijativnog odbora nerespektabilna skupina za prihvaćanje inicijative kao i da ne prihvaćaju navedeni razlog inicjative za odcjepljenjem i to da mještani Jablana svoja prava nisu mogli upotpunosti ostvariti preko MO Vrbovsko. Budući da je izostala ta suglasnost Gradsko vijeće se poslužilo drugim zakonskim mogućnostima mjenjajući Statut. Tako je na prijedlog Odbora za statutarno-pravna pitanja kao i trećine gradskih vijećnika i to četiri vijećnika Nezavisne liste Dražena Mufića (Dražen Mufić, Boris Gudac, Anđelka Mamula i Nikola Mamula), nezavisne Marije Jančan i HSS-ovke Davorke Valerije Vinski tekst Statuta Grada Vrbovskog izmjenjen te mu je dodan deveti MO Jablan. – Uvažavajući stav MO Vrbovsko nismo mogli zanemariti želju mještana Jablana koji su osnivanje svog mjesnog odbora dodatno potkrijepili još jednom inicijativom od 105 potpisnika, kazala je Anđelka Mamula predsjednica Odbora za statuarno-pravna pitanja obrazlažući tako prijedlog za izmjenom Statuta za koji, zastupajući stav MO Vrbovsko svoj glas nije dao jedino PGS-ovac Miloš Vujnović koji je bio suzdržan. Tako mještane Jablana uskoro, nakon što u roku od 60 dana gradonačelnik raspiše izbore, očekuje izlazak na birališta na kojima će izabrati članove vijeća i to novog Mjesnog odbora Jablan.

Uskoro izbori za Mjesni odbor Jablan

AUTOR: Nensi Tatar

FOTO: Nensi Tatar

%d blogeri kao ovaj: