Poljoprivredne površine

VRBOVSKO – Grad Vrbovsko raspisao je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini. U cilju poticanja razvoja poljoprivrede Grad će vrbovščanskim poljoprivrednicima dodijeliti bespovratna novčana sredstva – potpore za različite namjene u poljoprivrednoj proizvodnji. Tako će se dijeliti potpore za poticanje u biljnoj proizvodnji, za troškove edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu, troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, za premije osiguranja od mogućih šteta proizvodnje u poljoprivredi,  za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče te nabavu i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji, zatim su tu i potpore za nabavu stočne hrane za prehranu stoke, za umjetno osjemenjivanje kao i za uklanjanje posljedica šteta na poljoprivrednom gospodarstvu u slučaju uginuća ili materijalne štete na gospodarskom objektu. Korisnici potpora mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Vrbovskog, te poljoprivredne površine na području Grada Vrbovskog a zahtjevi se podnose najkasnije do 30. studenog 2015. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu. Više detalja o Javnom pozivu za dodjelu potpora u poljoprivredi kao i obrazac zahtjeva možete pronaći na službenim stranicama grada Vrbovskog http://www.vrbovsko.hr/natjecaji/ostali-natjecaji/

SPONZORIRANI ČLANAK

Oglasi