Vlak

VRBOVSKO – Poznato je da je Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 19. kolovoza 2016. godine donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za razdoblje rujan – prosinac 2016. godine.

Pravo na sufinanciranje 75 posto troškova međumjesnog javnog prijevoza, kao i u prethodnom razdoblju, ostvarivali bi učenici koji su u školskoj godini 2016./2017. upisali i redovito pohađaju srednju školu, koji kupuju mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od adrese prebivališta odnosno boravišta do adrese škole iznosi više od 5 kilometara. Učenicima koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi financirat će se 100 posto cijene mjesečne učeničke karte.

Tijekom 10 mjeseca o.g. očekuje se donošenje Odluke Gradskog vijeća Grada Vrbovskog o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola, koji imaju prebivalište na području Grada Vrbovskog, za narednu školsku godinu. Roditelji učenika već od ponedjeljka 05. rujna 2016. godine u prostorijama Grada Vrbovskog (prizemlje, desno), svakim radnim danom od 07-15 sati, mogu početi predavati zahtjeve za prijevoz učenika srednjih škola. Zahtjev možete dobiti u gradskoj upravi, a uz isti treba priložiti:

Potvrdu o prebivalištu
Potvrdu o upisu u školsku godinu 2016/2017.
Potvrda o boravištu (potvrda od učeničkog doma, ugovor o najmu stana i sl.) za učenike koji borave u mjestu gdje se održava nastava

Nakon donošenja Odluke Gradskog vijeća, Grad Vrbovsko će retroaktivno isplatiti roditeljima sredstva za prijevoz učenika.

 

SPONZORIRANI ČLANAK