OŽIVLJAVANJE OBJEKTA UZ SADRŽAJ ZA MLADE: Radnički dom u Kosanovićima postaje Europski volonterski centar i hostel?


Kosanovići

Radnički dom u Kosanovićima u Gomirju

 

GOMIRJE – Radnički dom u Kosanovićima uskoro bi mogao postati hostel. Prenamjenu tog društvenog doma u selu na području Gomirja inače u vlasništvu Hrvatskih šuma, planira Primorsko-goranska županija osmislivši projekt Europskog volonterskog centra za mlade. S tom idejom, pismom namjere te prijedlogom ugovora, Županija je već upoznala Hrvatske šume a o čemu se i jučer konkretnije razgovaralo na susretu župana Zlatka Komadine i predsjednika Uprave Društva Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića. Budući da je Radnički dom veći dio godine prazan prenamjenom u hostel bi se oživio, istaknuo je župan Komadina pojašnjavajući da se prema prijedlogu Ugovora sa Hrvatskim šumama  Županija obvezuje bez naknade osigurati boravak radnicima Hrvatskih šuma u hostelu koji ga inače koriste sto dana godišnje. Cilj Primorsko-goranske županije je ovim projektom dati sadržaj za mlade i oživjeti objekt  društvenoj zajednici zanimljivim i korisnim sadržajima, kazao je na sastanku župan Komadina ističući da vjeruje u pozitivan odgovor Hrvatskih šuma.

 

 

AUTOR: Nensi Tatar

FOTO: Gorske novosti, arhivaKategorije:gospodarstvo

Oznake:, , , ,