Delnice

 

DELNICE – Niz nepravilnosti u financijskom i organizacijskom poslovanju, nerealno iskazani rezultati i veliki udio ostvarenih administrativnih rashoda zbog kojih je upitna likvidnost, svrha i učinkovitost postojanja, samo je dio katastrofalnog izvješća Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice o obavljenom nadzoru rada Turističke zajednice Grada Delnice.

 

Sporno poslovanje u 2011. godini

 

Nadzor je obavljen u listopadu prošle godine a kontrolirano je poslovanje u 2011. godini. Izvješće potpisuju dipl.oec. Ivan Ambreši i mr.cs. Ante Žarković a direktorica Hrvatske Turističke zajednice Meri Matešić  nalaže tijelima delničke Turističke zajednice da odmah bez odlaganja krenu s otklanjanjem svih nepravilnosti  uz obvezu da do 29. ožujka ove godine podnese izvještaj o poduzetim radnjama.

 

 

Javnost nikada nije upoznata s izvješćem

 

To izvješće dostavljeno je tijelima TZ Delnice 8.siječnja ove godine međutim sve do sada nitko od nadležnih o tome javnost nije upoznao. No u posjed tog dokumenta o poražavajućem stanju u delničkoj Turističkoj zajednici došao je HČSP Delnica koji za razliku od nadležnih smatra da mora biti objavljen u javnosti jer ističu upitan opstanak Turističke zajednice itekako se tiče stanovnika toga kraja.

 

 

Neorganiziranost, nekompetentnost i nemar

 

 

Tako u osvrtu delničkog HČSP-a, dopredsjednik stranke Karlo Kruljac ističe – svjesni smo ljepote kraja u kojem živimo kao i njegovog izvanrednog geografskog položaja i s pravom se čudimo zašto turizam u Delnicama nikako da zaživi na višoj razini. Razlog tomu definitvno leži u neorganiziranosti, nekompetentnosti i nemaru ljudi koji su za to zaduženi. Malo je reći da je izvješće katastrofalno, kaže Kruljac dodajući da se na pedesetak stranica nebrojeno puta ističu zakoni, rokovi i obveze koje Turistička zajednica Grada Delnica nije izvršavala.

 

 

Upitna likvidnost Turističke zajednice Delnice

 

 

Naročito je potrebno naglasiti da se u dijelu o financijskim rezultatima ističe da je likvidnost Turističke zajednice upitna, a iznos neiskazanih  rashoda i značajni administrativni rashodi dovode u pitanje njeno daljnje normalno funkcioniranje.

 

 

Manjak za nadolazeće razdoblje iznosi  120.118,73 kn

 

 

Uz to za HČSP-ovce šokantan je i podatak da je Turistička zajednica u 2011. ostvarila manjak prihoda u iznosu od 96.684,53 kn da je preneseni manjak iz 2009. iznosio 23.434,20 kn a manjak prihoda za nadolazeće razdoblje iznosio je 120.118,73 kn.Teško je cijelo izvješće svesti u nekoliko rečenica, kaže Kruljac no kojem su neki navodi iz zaključka nadzora fascinantni te ih prenosi u cjelosti.

 

 

Čak 70% sredstava utrošeno na zaposlene

 

 

– „Nadzorom je utvrđeno da je Turistička zajednica  ukupno iskazala  770.224,00 kn rashoda od čega je na rashode za zaposlene,ostale naknade radnicima i materijalne izdatke ostvareno 542.533,62kn (udio od 70,44%).Ostatak rashoda u iznosu od 227.691,17 kn (udio od 29,56%) odnosi se na aktivnosti i projekte Turističke zajednice od čega se značajni dio rashoda odnosi na rashode ostvarene u 2010.godini.

 

 

I skazani rashodi su i veći te predstavljaju problem u daljnjem funkcioniranju  Turističke zajednice

 

 

Isto tako iz izvješća Nadzornog odbora od 15. ožujka 2012. godine vidljivo je da postoji određeni broj faktura iz 2012. u ukupnom iznosu od 58.943,15 kn koje nisu izkazane u rashodima 2011. godine već u 2012. godini kao i obveze prema ugovorima za donacije udrugama za turističke sadržaje u iznosu 21.700,00 kn. S obzirom na  sve naprijed navedeno, rezultat iskazan na kraju 2011. godine nije realan, odnosno iskazani rashodi su veći i predstavljaju problem u daljnjem funkcioniranju i likvidnosti Turističke zajednice.

 

 

Iznosi plaća definirani su ugovorima, ali obračuni i isplate ne odgovaraju iznosu ugovorene plaće

 

 

S obzirom na unaprijed navedene nepravilnosti u iskazivanju rashoda, odnosno na nerealno iskazan rezultat i veliki udio ostvarenih administrativnih rashoda postavlja se pitanje svrhe postojanja turističkog ureda, turističke zajednice u ovakvom ustrojstvenom obliku, odnosno zatečenoj organizaciji rada i načinu ostvarivanja  ciljeva Turističke zajednice. Turistička zajednica Grada Delnica uopće nije izradila godišnje financijsko izvješće sukladno članku 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08). Rashodi za radnike, odnosno prava i obveze radnika, nisu definirani nikakavim aktom Turističke zajednice niti su ostvareni sukladno Statutom Turističke zajednice grada Delnica. Odluka o visini plaća nije donesena, iznosi plaća definirani su ugovorima o radu, ali obračuni i isplate ne odgovaraju iznosu ugovorene plaće (plaće su ugovorene u neto iznosu).

 

 

U dokumentaciji turističke zajednice ne postoji odluka o radnom vremenu niti o smjenskom radu

 

 

Također iz obračuna isplata plaća vidljivo je da su radnici tijekom godine ostvarili i određeni fond prekovremenih sati, unatoč broju radnika. U dokumentaciji turističke zajednice ne postoji odluka o radnom vremenu niti o smjenskom radu, a uvidom u evidenciju rada vidljivo je da se povremeno obračunava i isplaćuje prekovremeni rad isto tako odluka o radnim mjestima i broju zaposlenih u Turističkoj zajednici nije pronađena.

 

 

Delnicama nije doznačen transfer 30% od djela sredstava boravišne pristojbe

 

 

Turistička zajednica nije donijela zajednički plan korištenja navedenih sredstava boravišne pristojbe sukladno članku 26. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/8)  članku 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) te gradu Delnicama nije doznačila transfer 30% od djela sredstava boravišne pristojbe.

 

 

Zašto gradonačelnik nije reagirao na očite propuste

 

 

To je samo dio koji opisuje katastrofalno stanje u Turističkoj zajednici, kaže Kruljac te ističe da Hrvatska čista stranka prava smatra da za porazne rezultate u turizmu odgovorni moraju snositi posljedice jer su svojim nemarom nanijeli štetu proračunu Grada Delnica i njegovim građanima. Isto tako HČSP-ovci postavlju pitanje i gradonačelniku Grada Delnica, koji je ujedno i predsjednik Turističke zajednice, zašto nije reagirao na očite propuste u njenom radu te predlažu da se turističke djelatnike plaća po učinku jer je očito da svoja vrlo visoka primanja ne opravdavaju svojim radom zaključuju.

 

 

Očigledno je da je Turistička zajednica Grada Delnica svrsihodna sama sebi

 

 

Očigledno je da je Turistička zajednica Grada Delnica svrsihodna sama sebi. Ona je ta koja mora animirati turiste i dovesti ih u Delnice no ona trenutno služi da prebroji one slučajno zalutale turiste u naš grad, zaključuju u svom osvrtu delnički HČSP-ovci po kojima ovako važan dokumenta ne smije biti skriven od očiju javnosti te će ga najavljuju u cjelosti objaviti na svojim stranicama društvene mreže.

 

 

AUTOR: Gorske novosti

FOTO: Gorske novosti

 

Oglasi