GORSKE NOVOSTI

Izumiru li Gorani?

GORSKI KOTAR – Bez obzira kad započeli raspravu, držim da ne treba jadikovati ili plakati nad našom sudbinom ili se pak romantičarski zanositi da će biti bolje, već trebamo realno ocijeniti smanjenje populacije, starenje stanovništva te racionalno djelovati na ekonomske, socijalne, kulturne i psihološke posljedice koje nam ta demografska pojava donosi.

 

U sto godina „nestalo“ 39% stanovnika

 

Što se tiče demografske situacije u Gorskom kotaru, u medijima se inače posvećuje dosta velika pozornost izraženoj depopulaciji na goranskom području, te se o padu broja stanovništva povremeno piše u novinama, objavljuju se kratke reportaže na televiziji o napuštenim ili slabo naseljenim selima, a ima i stručnih i znanstvenih članaka o toj problematici. Zadnji meni dostupan znanstveni članak su objavili Ivan Lajić i Sanja Klempić Bogadi u časopisu Migracijske i etničke teme (broj 2 iz 2010. godine) pod naslovom Demografska budućnost Gorskoga kotara. Ovdje neću prepričavati sadržaj članka već ću…

View original post još 855 riječi

Oglasi