U UDRUZI ŠUMOVLASNIKA: Zadovoljstvo novim Zakonom o šumama


šuma Kamačnik271

 

DELNICE – Novim Zakonom o šumama zadovoljni su u Udruzi privatnih šumovlasnika Gorski kotar jer su, kako ističe njen predsjednik Igor Pleše, izmjene korak u pravom smjeru kako bi se uredilo stanje u šumama u Republici Hrvatskoj. Novi Zakon o šumama u Hrvatskom saboru izglasan je početkom prošlog mjeseca a u njegovoj izradi, ističe Pleše, aktivno je sudjelovala i Udruga privatnih šumovlasnika Gorski kotar.

 

 

Goranska Udruga dala  preko 30 primjedbi na prijedlog Zakona

 

 

Uz aktivnosti u radnoj skupini Saveza udruga privatnih šumovlasnika Republike Hrvatske, goranska Udruga dala je preko 30 primjedbi na prijedlog Zakona kroz postupak e –savjetovanja a dio njihovih prijedloga je i uključen u novi Zakon o šumama. Tako je primjerce, ističe Pleše, usvojena odredba koja omogućava Udrugama da organizirano čuvaju šume svojih članova od krađe a najveća prednost je što su mali i srednji šumovlasnici (a to su praktički svi šumovlasnici na području Gorskog kotara) oslobođeni velikog dijela troškova i obveza.

 

 

Novi Zakon donosi brojne novosti za cjelokupno stanovništvo

 

 

Novi Zakon, kaže Pleše, donosi brojne novosti za cjelokupno stanovništvo, a ne samo za fizičke i pravne osobe vezane uz šumarstvo a najznačajnije promjene su da se ukida naknada za OKFŠ (općekorisne funkcije šuma) za sve obrtnike i poduzetnike čiji godišnji prihod ne prelazi 3.000.000 kuna što je otprilike njih 90 posto, povećava se stopa šumskog doprinosa za Jedinice lokalne samouprave s 3,5 posto na 5 ili 10 posto, u idućoj godini planira se osnivanje posebnog fonda za jačanje drvne industrije u koji bi prve godine bilo investirano 80.000.000 kuna, uvodi se elektronička evidencija cijelog šumsko gospodarskog područja (2.7 milijuna hektara) čime se omogućava kvalitetnije praćenje stanja šuma, posebno u privatnim šumama, po prvi puta uvodi se definicija šumovlasnika i kategorizacija prema veličini posjeda (do 20 hektara mali, od 20 do 300 hektara srednji i preko 300 hektara veliki), kako bi se zaštitilo i rasteretilo male i srednje šumovlasnike uvode se određene olakšice za njih, primjerice troškovi izrade i revizije šumskogospodarskih planova idu na teret Savjetodavne službe, zdravstveno motrenje šume obavlja Služba, iz OKFŠ-a se financira dio radova u šumama malih šumovlasnika i slično, zatim privatnim šumovlasnicima otvorena je mogućnost izdvajanja zemljišta koje je uključeno u programe gospodarenja privatnim šumama, a u katastru nije određeno kao šuma, uz obvezu da se u roku od dvije godine privede poljoprivrednoj namjeni i iako manje značajna za šumovlasnike s područja Gorskog kotara bitna novost je i da su sve izgorjele šume šumovlasnici u roku od dvije godine dužni vratiti u prvobitno stanje. Iz

 

 

I dalje nastavljaju  upoznavati  goranske šumovlasnike s njihovim pravima

 

 

Udruge poručuju da će i dalje nastaviti sa aktivnostima upoznavanja goranskih šumovlasnike s njihovim pravima i obvezama no da svakako i sami prouče nove odredbe Zakona koje se mogu pronaći na linku OVDJE .

 

 

 

AUTOR: Gorske novosti

FOTO: Gorske novosti, ilustracijaKategorije:gospodarstvo

Oznake:, , ,