Mamula, Žeželić i Milošević na obnovljenoj cesti Plemenitaš-Zaumol-Blaževci

PLEMENITAŠ – Obnovljenu cestu Plemenitaš-Zaumol-Blaževci, obišli su predstavnici Primorsko-goranske županije i Županijske uprave za ceste. Lokalna je to prometnica na području Vrbovskog, u koju je Primorsko-goranska županija putem Županijske uprave za ceste kroz protekle dvije godine uložila više od 3 milijuna kuna. Prilikom obilaska dožupan Petar Mamula istaknuo je da se Županija trudi održavati dinamiku ulaganja u gradnju i rekonstrukciju prometnica na području svih 36 jedinica lokalne samouprave no da to nije jednostavan zadatak jer se prihodi ŽUC-a nisu mijenjali dugi niz godina dok se cijena radova, materijala pa u konačnici i broj kilometara prometnica o kojima se skrbi s regionalnog nivoa povećao. Uz Mamulu u obilasku je bila i županijska pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Nada Milošević i Georg Žeželić, ravnatelj Županijske uprave za ceste koji je najavio da će nova ulaganja ŽUC-a na području Vrbovskog biti u nastavak ceste Plemenitaš-Zaumol- Močile prema državnoj cesti, rekonstrukciju mosta u Žakulama te rješavanje problema serpentine na ulazu u Vrbovsko za što je izrađena projektna dokumentacija temeljem koje je u tijeku otkup zemljišta.

AUTOR: gorske novosti

FOTO: pgz.hr