Dožupan Petar Mamula

GORSKI KOTAR –Za prevladavanje krize epidemije koronavirsa Primorsko-goranska županija osigurala je iznos od 210.000,00 kuna kojim će sufinancirati programe organizirane pomoći lokalnih samouprava.

Treba osigurati redovnu dostavu namirnica i lijekova

Gradu Vrbovsko taj će se program sufinancirati s 50.000 kuna, Delnicama i Čabru s po 25.000 kuna, a goranskim općinama koje također imaju takav oblik organizirane pomoći po 10.000 kuna, izvjestio je dožupan Petar Mamula ističući da je u situaciji epidemije korona virusom ovakav oblik organizirane pomoći, uz dodatno aktiviranje volontera Crvenog križa izuzetno bitan jer postoji jako puno staračkih domaćinstava, pogotovo u Gorskom kotaru kojima treba osigurati redovnu dostavu namirnica i lijekova uz sve ostale oblike pomoći koja se kroz ovaj program pruža starim i nemoćnima u njihovim domovima.

Pomoć za održavanje javnih i nerazvrstanih cesta

Uz tu, izdvojio je Mamula, donesena je i odluka o raspodjeli ukupno 450 tisuća kuna za subvencioniranje pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika od čega Gradu Vrbovsko ide iznos od 106.500 kuna. Također će ukupni iznos od 450 tisuća kuna biti raspoređen goranskim gradovima i općinama kao pomoć za održavanje javnih i nerazvrstanih cesta od čega Vrbovskom ide 45 tisuća kuna za prijavljeni projekt  asfaltiranje ceste, parkirališta i nogostupa na području MO Gomirje.

Sredstva za potporu sada već tradicionalne Bundevijade

Sufinanciranje posebnih oblika turizma još je jedan od programa koje financiramo svake godine, a kod ovog programa u Vrbovskom govorimo o sredstvima za potporu sada već tradicionalne Bundevijade, najavio je Mamula dodajući kako je za te potrebe Županija izdvojili ukupno 380 tisuća kuna od čega za vrbovščansku Bundevijadu 23.000 kuna. Uz raspodjelu županijskih sredstava Mamula se osvrnuo i na aktualnu situaciju oko epidemije korona virusom koja je, kaže, prema najnovijim podacima za PGŽ bez naznaka uzlazne putanje.

Posljedice ove pandemije promjeniti će živote

Ukupno je na cijelom području Županije evidentirano 34 oboljelih i za sada nema novozabilježenih slučajeva. Već sada postaje jasno da će posljedice ove pandemije u ekonomskom smislu promjeniti živote i funkcioniranje svih naših građana, a posljedično tome i uprava i javni servisi će morati prilagoditi svoje funkcioniranje, zaključio je Mamula.

AUTOR: Gorske novosti

FOTO: Gorske novosti, ilustracija