RIJEKA – Jučer su se predstavnici Primorsko-goranske županije, u prostorijama JU Priroda, sastali s predstavnicima koncesionara koji djeluju na području zaštićenog krajolika Kamačnik kao  i predstavnicima Grada Vrbovsko i njegovog komunalnog društva Komunalac. Na sastanku su ispred Županije bili zamjenik župana Petar Mamula, pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  Koraljka Vahtar Jurković  i ravnateljica JU Priroda Irena Jurić a  razgovaralo se o budućem djelovanju i razvoja cjelokupnog područja Kamačnika. Zamjenik Mamula tom prilikom  istaknuo je da će Županija i dalje biti podrška razvoju održivog turizma u tom zaštićenom području i jednom od najatraktivnijih prirodnih lokaliteta Gorskog kotara.

AUTOR: Gorske novosti

FOTO: pgz.hr/Gorske novosti