petar-mamula

Dožupan Petar Mamula

 

GORSKI KOTAR– Veći doprinos državnih tvrtki koje gospodare goranskim resursima te kreiranja mjera za ostanak obrazovanih mladih Gorana, ključne su smjernice Primorsko-goranske županije u donošenju novih zakonskih rješenja bitnih za razvoj Gorskog kotara. O tim stavovima Županije, Operativnu skupinu za izradu novog Zakona o brdsko planinskom području čije se donošenje očekuje tijekom ove godine, upoznao je zamjenik župana Petar Mamula sudjelujući na njihovom drugom radnom sastanku. Tako je Mamula naglasio da Županija smatra da javna poduzeća poput Hrvatskih šuma, HEP-a, Hrvatskih voda i sva druga koja gospodare resursima na tom području trebaju dati veći doprinos te više nego do sada voditi računa o gospodarskom i ukupnom razvoju goranskog kraja. Vezano uz mjere za mlade, Mamula je istaknuo potrebu da se u njihovom kreiranju posebno vodi briga o stvaranju uvjeta da mladi obrazovani Gorani ostaju u svom kraju jer je, kaže, već sada evidentan deficit visoko obrazovanih kadrova u svim dijelovima Gorskog kotara. Pored novog Zakona Županija od države očekuje i druge mjere, u prvom redu decentralizacije, kako bi se jedinicama lokalne samouprave omogućilo da bolje upravljaju razvojem svojeg kraja, prenio je Mamula na radnom sastanku Operativne skupine za izradu novog Zakona o brdsko planinskom području.

 

AUTOR: Gorske novosti

FOTO: Gorske novosti, arhiva