Nakon završetka ciklusa ljetnih radnih akcija planira se organizacija novih kao i do sada uz pomoć stanovnika jer želja im je urediti i druge lokacije u mjestu

MORAVICE – U organizaciji Mjesnog odbora Moravice održane su ljetne radne akcije uređenja Mačjanskog jezera te prostora ispred zaštićenog stabla stare tise u Međedima.

Ne postoje uređena jezera, vidikovci, staze, a nema niti informativnih ploča

Okoliš je akcijama pokošen i očišćen kako bi te već atraktivne  lokacije bile pristupačnije izletnicima i turistima koji posjećuju Moravice. Kao i cijeli grad Vrbovsko i Moravice posjećuje sve više turista no nažalost, kod nas ne postoje uređena jezera, vidikovci, staze, a nemamo niti informativnih ploča, kazao je predsjednik MO Moravice, Milan Vukelić, ističući kako njihova tri jezera žude za uređenjem a da je posebno nužno uložiti u obnovu brana koje su propusne.

Veće ulaganje u razvoj turističke infrastrukture u Moravicama

Vukelić dodaje da se nadaju da će radnim akcijama koje provode tijekom cijeloga dosadašnjega mandata uspjeti osim uređenja tih lokacija skrenuti pažnju odgovornima da krenu u veće ulaganje u razvoj turističke infrastrukture u Moravicama.

Osim ljepšega mjesta doprinjeli i razvoju turizma

Ljepote Moravica mogu poslužiti kao nadopuna turističke ponude Gorskog kotara i Grada Vrbovskog, posebice zaštićenog krajolika Kamačnik i prekrasne kupske doline, kaže Vukelić koji zbog toga očekuje daljnju pomoć Grada Vrbovskog, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma i Primorsko-goranske županije kako bi zajedno osim ljepšega mjesta i doprinjeli razvoju turizma.

Želja im je urediti i druge lokacije u mjestu

Vukelićev zamjenik Dejan Jezdić najavio je da nakon završetka ciklusa ljetnih radnih akcija planiraju organizaciju novih kao i do sada uz pomoć stanovnika jer želja im je urediti i druge lokacije u mjestu. Jezdić je istaknuo da je do sada bilo šest radnih akcija nakon kojih se vidi da građani više i redovitije posjećuju uređene i očišćene lokacije.

AUTOR: Gorske novosti

FOTO: Ustupio Milan Vukelić, MO Moravice