kultura i zabava

INICIJATIVA MJESNOG ODBORA: Žele osnovati muzej željeznice u Moravicama


Oglasi

MORAVICE – Mjesni odbor Moravice pokreće inicijativu za osnivanje muzeja željeznice. S tom namjerom na zadnjoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora Moravice donesena je odluka o pokretanju inicijativnog odbora za osnivanje muzeja, izvijestio je predsjednik MO Moravice Milan Mamula.

Muzej bi se sastojao od zbirke ŽTŠ Moravice ali i postojeće infrastrukture

Muzej željeznice, kaže Mamula, treba maknuti iz ”okova” zidova te bi se trebalo u prvom koraku pristupiti izradi idejnog rješenja interaktivnog muzeja. On bi uključivao dobar dio postojeće željezničke infrastrukture koja je prvenstveno povijesna industrijska baština i koja još uvijek postoji na terenu. Prema ideji članova MO odbora Moravice muzej bi se sastojao od trenutne zbirke ŽTŠ Moravice, ali i postojeće infrastrukture kao što su stara kovačija, napojnik za vodu te konstrukcija za punjenje parnih lokomotiva ugljenom, objašnjava Mamula te ističe da su trenutno u kontaktu sa Konzervatorskim odjelom u Rijeci koji radi na pripremi registracije unutar koje će se obuhvatiti sve značajne građevine i povijesna željeznička oprema koja će biti trajno upisana u Registar kulturnih dobara RH.

Oglasi

Pravi trenutak za pokretanje ovakve inicijative

Uz to u sadržaj budućeg interaktivnog muzeja, u MO Moravice smatraju da bi se mogao uključiti i dio kolosijeka koji je van upotrebe na željezničkoj stanici u Moravicama, za postavljanje starih lokomotiva i vagona koji su nekad vozili upravo tom željezničkom trasom. S obzirom na dobro očuvanu infrastrukturu koja može biti osnova budućeg muzeja ali i približavanje obljetnice od 150 godina željeznice u Moravicama  smatramo da je pravi trenutak za pokretanje ovakve inicijative, ističe predsjednik MO Moravice Mamula. No za realizaciju tog cijelog projekta MO nema potrebne kapacitete pa se, kako ističe Mamula, nadaju da će Grad Vrbovsko i PGŽ imati sluha i da će dati čvrste garancije da se realizira ta višegodišnja inicijativa mještana Moravica. Jasno nam je da bez suradnje između nekoliko instanci kao što su Grad Vrbovskog, PGŽ, te raznih ministarstava Republike Hrvatske ne može doći do realizacije ovog projekta, kaže Mamula te dodaje da su stoga odlučili poslati zahtjev za imenovanje članova Inicijativnog odbora na adrese Grad Vrbovsko, PGŽ, VSNM Grada Vrbovskog, SKD Prosvjeta pododbor Moravice, HŽ infrastruktura i ŽTŠ Moravice.

Oglasi

Skupiti glave  i pokušati ovu ideju sa lokalne prenijeti na više instance

Nadamo se da će nam se svi navedeni subjekti očitovati u što skorijem roku kako bi se mogli sastati, skupiti glave skupa i pokušati ovu ideju sa lokalne prenijeti na više instance kako bi se realizirao željeni projekt, ističe Mamula uz napomenu da bi od tog projekta cijela zajednica imala veliku korist jer bi se, kaže, pokrenula nova radna mjesta, obogatila turistička ponuda cijelog kraja ali bi u konačnici korist imali i učenici koji pohađaju ŽTŠ u Moravicama.

AUTOR: Nensi TATAR

FOTO : MO Moravice

%d blogeri kao ovaj: